Tráví děti až příliš času ve škole?

Žádné dítÄ› nechodí rádo do Å¡koly, na tom se nejspíše shodneme vÅ¡ichni. Dnes vÅ¡ak již i mnozí rodiÄe namítají, že zde jejich ratolesti tráví až příliÅ¡ mnoho Äasu. Je ale hodinová dotace skuteÄnÄ› nepÅ™iměřená? Dobré je se také podívat, jak jsme na tom v porovnání s nÄ›kterými jinými státy.     Je pravdou, že na první pohled […]


Žádné dítÄ› nechodí rádo do Å¡koly, na tom se nejspíše shodneme vÅ¡ichni. Dnes vÅ¡ak již i mnozí rodiÄe namítají, že zde jejich ratolesti tráví až příliÅ¡ mnoho Äasu. Je ale hodinová dotace skuteÄnÄ› nepÅ™iměřená? Dobré je se také podívat, jak jsme na tom v porovnání s nÄ›kterými jinými státy.

 

matematický příklad

 

Je pravdou, že na první pohled se nemusí zdát zátěž nijak nepÅ™iměřená. Na prvním stupni je obvykle Å¡kola do jedné hodiny, na druhém stupni do dvou, a to jeÅ¡tÄ› pouze jeden Äi dva dny v týdnu. To vÅ¡ak znamená 5 Äi 6 hodin, bÄ›hem kterých se dÄ›ti musí soustÅ™edit, jen s krátkými pÄ›ti Äi desetiminutovými pauzami. Když se podíváte například na desetileté dítÄ›, je jasné, že svou pozornost tak dlouho udržet příliÅ¡ dobÅ™e nedokáže.

 

To vÅ¡ak není vÅ¡e. Mnoho dÄ›tí má po Å¡kole jeÅ¡tÄ› kroužky, případnÄ› v pozdÄ›jších roÄnících douÄování, tedy další zátěž, se kterou se musí vyrovnat. A nezapomínejme, že na rozdíl od nás, kteří můžeme v práci alespoň na chvilku „vypnout“, dÄ›ti se musí skuteÄnÄ› po celou dobu soustÅ™edit na výuku.

 

děti ve škole

 

A ani zde jeÅ¡tÄ› nekonÄíme – po tom vÅ¡em je jeÅ¡tÄ› Äekají domácí úkoly. Ty mohou být nároÄné, zvláštÄ› pokud dítÄ› danému pÅ™edmÄ›tu příliÅ¡ nerozumí. To znamená další půlhodinu až hodinu strávenou nad uÄením. Celkem tak máme více než osm hodin, po které se dítÄ› prakticky dennÄ› uÄí. A osm hodin je standardní pracovní doba pro dospÄ›lého. Nelze se tedy divit, že mnozí žáci povolují v pozornosti.

 

Problém ovÅ¡em je, kde bychom mÄ›li ubrat. Pokud se na pÅ™edmÄ›ty podíváme, zjistíme, že v podstatÄ› vÅ¡echny jsou potÅ™ebné. I výtvarná, hudební Äi tÄ›lesná výchova mají své místo, neboÅ¥ pÅ™i nich se dÄ›ti mohou alespoň trochu uvolnit.

 

Je vÅ¡ak pravdou, že na tom nejsme jeÅ¡tÄ› až tak Å¡patnÄ›, jako například Japonsko. Zde dÄ›ti ve Å¡kole prakticky bydlí, neboÅ¥ tam tráví v podstatÄ› celý den. To samozÅ™ejmÄ› souvisí i s kulturou, která je zde hodnÄ› zaměřena na výkon. Zda je to dobÅ™e Äi Å¡patnÄ› je na zvážení každého z nás, avÅ¡ak je potÅ™eba si pÅ™ipomenout, že Japonsko má nejvÄ›tší poÄet sebevražd studentů a mladých lidí na svÄ›tÄ›.