Společnost zlých lidí

Pokud se ÄlovÄ›k dostane do spoleÄnosti zlých lidí, mnohdy to má na nÄ›j opravdu velký vliv. Kolikrát až takový, že se daný ÄlovÄ›k zmÄ›ní a už nebude stejný. Najdou se lidé, kteří vám budou tvrdit, že vás vaÅ¡e okolí nezmÄ›ní. ZmÄ›ní. Možná dokonce více, než by ÄlovÄ›k chtÄ›l. ZmÄ›nu můžeme pozorovat například u dÄ›tí. UrÄitÄ› […]


Pokud se ÄlovÄ›k dostane do spoleÄnosti zlých lidí, mnohdy to má na nÄ›j opravdu velký vliv. Kolikrát až takový, že se daný ÄlovÄ›k zmÄ›ní a už nebude stejný. Najdou se lidé, kteří vám budou tvrdit, že vás vaÅ¡e okolí nezmÄ›ní. ZmÄ›ní. Možná dokonce více, než by ÄlovÄ›k chtÄ›l. ZmÄ›nu můžeme pozorovat například u dÄ›tí. UrÄitÄ› i vy znáte dÄ›ti, které vždy byly komunikativní a najedou pÅ™iÅ¡ly do Å¡kolky Äi Å¡koly a komunikativní najednou nebyly. ZaÄaly se uzavírat do sebe a místo toho, aby sdÄ›lovaly svým rodiÄům informace tak, jak tomu bylo dříve, radÄ›ji Å™eknou, že se daný dÄ›n nic nedÄ›lo a odejdou do svého pokoje.

bílé listy

NÄ›co takového je velmi pÄ›kným příkladem. Bohužel dneÅ¡ní spoleÄnost je opravdu taková, že i z milého ÄlovÄ›ka udÄ›lá takového ÄlovÄ›ka, který bude najednou zlým a panovaÄným. I nÄ›co takového spoleÄnost dokáže. Jestli nikdy nechcete dopadnout tak, že vás spoleÄnost zmÄ›ní, bude potÅ™eba se zamyslet nad tím, s jakými lidmi se potkáváte a jak Äasto. Možná, že zjistíte, že máte kolem sebe lidi, které není ideální kolem sebe mít. Můžete to jednoduÅ¡e zmÄ›nit. VÅ¡echno má nÄ›jaké Å™eÅ¡ení, ale ÄlovÄ›k musí danou vÄ›c zaÄít Å™eÅ¡it. Spousta lidí se do nÄ›Äeho takového nepouÅ¡tí z toho důvodu, že se bojí, že zůstanou zcela sami.

tmavé otazníky

Bez přátel. Není ale mnohem lepší nemít žádné kamarády než mít za kamaráda nÄ›koho, kdo je zlý a faleÅ¡ný? RozhodnÄ› je. Spousta lidí se bojí samoty, a proto se baví s lidmi, se kterými by se normálnÄ› nebavili. Jakmile si ale na samotu zvyknete, pak zjistíte, že je opravdu lepší, když je ÄlovÄ›k sám, než když má kolem sebe nÄ›koho, na koho se rozhodne nemůže spolehnout. I vy byste se mÄ›li zamyslet nad tím, s kým se bavíte. Můžete zjistit, že zmÄ›na by vám velmi pomohla. Můžete pÅ™ijít na to, že se najedou cítíte mnohem Å¡Å¥astnÄ›jší, pokud se s nÄ›kterými lidmi pÅ™estanete úplnÄ› bavit. ÄŒlovÄ›k kolikrát pocítí úlevu, která není na Å¡kodu.