Proč u nás nejsou zavedeny školní autobusy jako například v USA?

Zatímco v naÅ¡ich konÄinách je zvykem, že se dÄ›ti do Å¡koly dopravují samy, případnÄ› je vozí rodiÄe, není to tak vÅ¡ude. Ve Spojených státech Amerických se Äasto pro dÄ›ti bÄ›hem základní Å¡kolní docházky používá speciální autobus, který je ráno nabere u domovů a po Å¡kole je opÄ›t rozveze.     NÄ›kteří lidé si myslí, že by […]


Zatímco v naÅ¡ich konÄinách je zvykem, že se dÄ›ti do Å¡koly dopravují samy, případnÄ› je vozí rodiÄe, není to tak vÅ¡ude. Ve Spojených státech Amerických se Äasto pro dÄ›ti bÄ›hem základní Å¡kolní docházky používá speciální autobus, který je ráno nabere u domovů a po Å¡kole je opÄ›t rozveze.

 

klasický školní autobus

 

NÄ›kteří lidé si myslí, že by nebylo na Å¡kodu zavést nÄ›co takového i u nás. Platí to zejména u obyvatel malých vesniÄek, kam vlak Äi autobus zajíždí pouze dvakrát dennÄ›, a kde musí dÄ›ti dojíždÄ›t i deset kilometrů.

 

Je vÅ¡ak potÅ™eba si uvÄ›domit, že toto jsou spíše výjimky, potvrzující pravidlo. Naprostá vÄ›tÅ¡ina dÄ›tí chodí na základní Å¡kolu ve stejném mÄ›stÄ› Äi vesnici, kde bydlí. Docházková vzdálenost je tedy pomÄ›rnÄ› nízká.

 

děti nastupující do školního autobusu

 

JistÄ›, nÄ›kdy panují obavy o jejich bezpeÄnost, zvláštÄ› vzhledem ke stále hustšímu provozu na silnicích a také zprávám o kriminalitÄ›. V takovém případÄ› vÅ¡ak dÄ›ti vozí do Å¡koly rodiÄe. Zde sice může být problém, například pokud oba dÄ›lají na smÄ›ny a ty jim vychází tak, že svého potomka zkrátka odvézt nemohou. I zde se vÅ¡ak Äasto najde Å™eÅ¡ení, například v podobÄ› babiÄky Äi dÄ›deÄka.

 

Vzhledem k výše uvedenému je pak celkem jasné, že by se u nás Å¡kolní autobus příliÅ¡ nevyplatil. DÄ›ti, které dojíždí, využívají klasickou síť hromadné dopravy, která naprosto dostaÄuje. Není tedy potÅ™eba zavádÄ›t nÄ›jakou novou, speciální.

 

Faktem totiž je, že v USA je situace ponÄ›kud odliÅ¡ná. PÅ™edevším dojezdové vzdálenosti jsou mnohem delší. Navíc mÄ›sta samotná nejsou, na rozdíl od tÄ›ch evropských, koncipována pro chodce, nýbrž výhradnÄ› pro automobilovou dopravu. Navíc ani veÅ™ejná hromadná doprava tam nefunguje tak, jak jsme na to zvyklí u nás. Proto by pro vÄ›tÅ¡inu lidí bylo prakticky nemožné, aby se samy dopravily do Å¡koly, a rodiÄe si bohužel nemohou udÄ›lat krátkou zajížÄku, jako je tomu u nás. I proto je pochopitelné, že Å¡kolní autobusy, aÄkoliv tam běžné, u nás nenajdeme.