Skvělá světla za skvělou cenu

Svícení nemusí být za každou cenu drahé. Pokud budete používat vhodné svÄ›telné zdroje, můžete uÅ¡etÅ™it bÄ›hem jednoho roku i nÄ›kolik tisícovek. SkvÄ›lá svÄ›tla za skvÄ›lou cenu Vzhledem k tomu, kolik dnes stojí elektrická energie a o kolik se pravidelnÄ› zdražuje, je dost možné, že za pár let bude urÄena pouze pro vyšší deset tisíc. Zbytek […]


Svícení nemusí být za každou cenu drahé. Pokud budete používat vhodné světelné zdroje, můžete ušetřit během jednoho roku i několik tisícovek.

Skvělá světla za skvělou cenu

Vzhledem k tomu, kolik dnes stojí elektrická energie a o kolik se pravidelnÄ› zdražuje, je dost možné, že za pár let bude urÄena pouze pro vyšší deset tisíc. Zbytek na to prostÄ› nebude mít peníze. To je samozÅ™ejmÄ› trochu pÅ™estÅ™elený výhled do budoucnosti, ale ne zas tak moc. Tato komodita skuteÄnÄ› stojí hodnÄ› penÄ›z a mnoho rodinám s nižšími příjmy to může dÄ›lat nemalé problémy. Tito lidé se tak snaží trochu uÅ¡etÅ™it, ale příliÅ¡ jim to nejde. VÄ›tÅ¡ina totiž volí Å¡patnou cestu, a sice nižším využíváním přístrojů na elektÅ™inu. Standardní elektrospotÅ™ebiÄe ale zase tak žravé nejsou a nepoužívají se pÅ™eci jen tak Äasto.

Šetrné světlo

NÄ›co jiného jsou ale svÄ›tla. Ta nejenže mohou být pomÄ›rnÄ› nároÄná na spotÅ™ebu, ale zároveň jsou hlavnÄ› v zimních mÄ›sících, kdy je velkou Äást dne tma, v Äastém zápÅ™ahu. Ono se to moc nezdá, ale klasická vláknová žárovka vám za rok může udÄ›lat pÄ›knou díru do rozpoÄtu. Je tedy lepší vymÄ›nit vÅ¡echna svÄ›tla zavÄasu, a to za moderní žárovky, zářivky Äi led halogen.

Jedná se o množinu vysoce kvalitních svÄ›telných zdrojů, jejichž hlavní spojovací linkou je nejen nízká spotÅ™eba, ale rovněž i dlouhá životnost. Na rozdíl od jiných svÄ›telných zdrojů, tyto moderní bÄ›hem své práce nevyzaÅ™ují na rozdíl od konkurenÄních výrobků v podstatÄ› žádné teplo. Nejenže se dají vyÅ¡roubovat holou rukou i po nÄ›kolika hodinách provozu, ale zároveň díky tomu nedochází ke zbyteÄným tepelným ztrátám a poÅ¡kozování jádra zdroje.

Sviťte chytřeji

Specialitou jsou pak led halogeny, které se samozÅ™ejmÄ› v běžné domácnosti nepoužívají, ale své uplatnÄ›ní najdou tÅ™eba v galeriích, případnÄ› muzeích, kdy je potÅ™eba kvalitnÄ› osvÄ›tlit jednotlivé exponáty. Není to sice úplnÄ› standardem, ale použít se mou tÅ™eba i k osvÄ›tlení zahrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativnÄ› levné svÄ›telné zdroje, jsou velice žádané tÅ™eba na zahradních veÄírcích nebo pÅ™i konání svateb a narozenin.