Váhy kolejové

Váhy kolejové

Kolejové váhy jsou určeny pro statické vážení vagónů. Váhy jsou řešeny jako jednometové pro vážení vozů do vnější osové vzdálenosti 14 m nebo jako více mostové tvořeny většinou dvěma mostními moduly. Délky a počet modulů se volí s ohledem na spektrum vážených vozů. Váhy mají robustní ocelovou konstrukci vážících mostů, které jsou uloženy na čtyřech snímačích zatížení

SR

SR

Elektronická kolejová váha je určena pro statické vážení vagonů. Obchodní vážení. Ocelová konstrukce vážících mostů s volitelnou délkou dle skladby používaných vagonů. Maximální váživost váhy 120 t.

SRS

SRS

Elektronická kolejová váha je určena pro statické vážení vagonů. Obchodní vážení. Bez základové provedení, pokládané přímo na štěrkové lože. Prefabrikovaná konstrukce s možností dodání nízké základové vany. Maximální kapacita 120 t.

WASY, spol. s r. o. tel.:00420 323602657 wasy@ri.ipex.cz Rooseveltova 99, 251 01 Říčany